สำหรับยุคปัจจุบันนี้ ท่านที่ต้องการ
ความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน สามารถพิมพ์บิล แบบมีคาร์บอนในตัว สามารถทำกี่ชั้นก็ได้ แล้วแต่ความต้องการหรือจะเป็น
ระบบเดิม บิลกระดาษธรรมดา ต้องการให้รันนัมเบอร์ ฉีกหรือ
รอยบุ ก็สามารถทำได้
   
แค็ตตาล๊อกสินค้า

หนังสือ,วารสาร,สมุด