1 2 3 4

แบบปฏิทินป้ายแข็งปี 2556
ขนาด 10.5x15.5 นิ้ว กระดาษกล่องหน้าอาร์ต
ปฏิทินรายเดือนชุดละ 13 แผ่นพร้อมปก ขนาด 10.5x4นิ้ว พื้นที่โฆษณาขนาด 23.5x95 cm
ปฏิทินป้ายแข็งเลือกได้ รูปละ 100 ใบ