สำหรับท่านที่ต้องการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและรายละเอียด
สินค้าลงไป เป็นสื่อการ
โฆษณาที่ดีเพิ่มรูปลักษณ์ของสินค้า
ให้ดูแตกต่างและจำง่ายยิ่งขึ้น
   


เรามีให้ท่านได้เลือกมากมายไม่ว่า
ปฏิทินแขวนตั้งโต๊ะ ภาพชุด หรือเป็นรูปหรือบริษัทของท่าน เราก็สามารถทำได้ เพื่อไว้โฆษณา บริษัทของท่าน และเพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าได้อีกด้วยทำให้ลูกค้าจดจำ
ท่านไปตลอดทั้งปี
   เป็นการนำเสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์
ของท่านให้ชัดเจน และตรงเป้าหมายที่ชัดเจน ให้เห็นภาพของสินค้า เพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าท่านต้องการ อาบเงา อาบด้าน หรือบริการด้านการพิมพ์ เราเน้นงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และ
ตรงความต้องการของลูกค้า
   


สำหรับยุคปัจจุบันนี้ ท่านที่ต้องการ
ความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน สามารถพิมพ์บิล แบบม
ีคาร์บอนในตัว สามารถทำกี่ชั้นก็ได้ แล้วแต่ความต้องการหรือจะเป็น
ระบบเดิม บิลกระดาษธรรมดา ต้องการให้รันนัมเบอร์ ฉีกหรือ
รอยบุ ก็สามารถทำได้
   


เรามีหลายแบบ หลากหลายขนาด ตามความต้องการของท่าน
   


ออกแบบตามความต้องการของท่าน
และพร้อมให้คำแนะนำ
   

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 อวยชัยบรรจุภัณฑ์


  15 ซอยบางนา-ตราด 22 แขวงบางนา   เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  Tel: 0 2746-8250, 0 2393-6124
  E-mail: ocp@ouychaiprinting.com
  จันทร์ - เสาร์ 8.30-17.30 น.
  
  สอบถามราคา